Blendings (barrejes)

20170829_154417

20170828_121652

Des de que vam començar l’empresa, tenim els adobs quimics adecuats per cada cultiu.

Cada formulació la tenim en adob complexe o en adob simple fent la formulació que demana cada client(blending/barreja).