fitosanitaris i llavors

Imagen relacionada

Imagen relacionadaImagen relacionada

Distribuïdors d’SPACHEM

Tenim tots els fitos de totes les cases comercials que de veritat funcionen….a un preu raonable.

Les nostres investigacions son sempre encarades a combatre les plagues de tots els cultius respectant  els terminis de seguretat i aconsseguir-ho lo més ecológicament possible.

======================================================================

Consells per combatre el 2018 la plaga més problemàtica del 2017 en pera Conference

STEMPHYLIUM VESICARIUM

Recollir i treure del camp totes les peres tirades al sol durant la recolecció

caiguda de fulles…… 2 tractaments: 1) Coure+Urea(per descomposar les fulles on el fong passarà l’hivern )…Mes endavant: Sulfat de ferro

Sofrecalcic al febrer

A partir de caiguda de pétals fins a la collita: Alternar Tebuconazol amb Clortalonil

Si plou: De seguida sistémic+organic (Captan+sistémic….T.M.T.D.+sistémic…..)

Si plou massa vegades: Canviar els orgànics per Iprodiona

 

 

 

=======================================================================

 

 

 

 

 

Imagen relacionada

Comerzialitzem SOLZAMENT les millors llavors de cereals